Kezdőlap Vezércikk Átalakult a szociális támogatási rendszer

Átalakult a szociális támogatási rendszer

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer. A változtatásokkal több segélyezési forma megszűnik, átalakul, új elnevezést kap vagy máshonnan lesz igényelhető, mint eddig. Szociális támogatásokat két helyről kérhetnek majd az érintettek: a járásoktól jövedelemkompenzáló, illetve a helyi önkormányzatoktól kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők.

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott és dr. Bozó Andrea, a Szolnoki Járási Hivatal vezetője a változásokról tartott sajtótájékoztatót.

 

Kállaimarikafoto

 

A kormánymegbízott asszony elmondta, hogy a korábbi rendszer kissé bonyolult volt, mind a hatóságok, mind a segélyt kérők oldaláról. Előfordult, hogy valaki több irányból is kaphatott segélyt, míg mások egyik kategóriába sem fértek be, így egy átláthatóbb és igazságosabb rendszer került kidolgozásra. A járások, a jövedelemkompenzáló támogatásokat közvetlen állami költségvetési forrásból fizetik ki az arra jogosultaknak. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha nincs más jövedelme.

A legfontosabb változásnak nevezte a kormánymegbízott azt, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette – amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak – a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg. Jelentős változás, hogy március 1-jétől az aktív korúak ellátását is a települési jegyzők helyett a járási hivatalok állapítják meg. A változás azokat érinti, akik eddig az önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak a rendszeres szociális segélyre. A támogatást a kormányhivatal folyósítja minden hónap ötödikéig. A kérelmek benyújthatók a kormányablakokban, a járási hivataloknál, valamint a települési ügysegédnél.

Az összeget folyószámlára utalják vagy lakcímre küldik ki. A házipénztárakból való fizetés megszűnik, azoknak, akik eddig így kapták, nyilatkozniuk kell arról, hogy hová kérik a támogatást.

Az állami szociális ellátási rendszerből kikerül a rendszeres szociális segély, az adósságkezelési szolgáltatás, a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj. A változások miatt az ügyfeleknek nincs teendőjük, a jegyzők hivatalból értesítik az érintetteket.

Dr. Bozó Andrea járási hivatalvezető tájékoztatást adott a járásokhoz tartozó ellátásokról. Új feladatként jelentkezett az aktív korúak ellátásánál a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. 2013-tól már a járások hatáskörébe tartozik az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság rendszerében nem történt változás, a támogatás havi összege: 22.800 forint. A rendszeres szociális segély helyébe az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás lép

 

Települési támogatás

Átalakult március elsejétől az önkormányzati támogatási és segélyezési forma (lakásfenntartási, adósságkezelési támogatás, méltányossági ápolási díj, helyi segély stb.), melyek egységes elnevezést kaptak: települési támogatás. Az önkormányzatok rendeleteikben határozhatják meg, hogy a települési támogatás keretében milyen célra, mekkora összegű támogatást nyújtanak.

Továbbra is adhatnak támogatást: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások és a gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére is. A szociális törvény előírja, hogy az önkormányzatnak biztosítania kell a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére a rendkívüli települési támogatást.

Járási támogatás lesz a jövőben a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, melynek havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének a különbözete, maximum  46 600 forint, az időskorúak járadéka 22 800 – 37 050 Ft, az alap- és emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj  összege 29 500, 44 250, 53 100 forint, és az alanyi közgyógyellátás legfeljebb 12 ezer forint havonta.  (gov.hu)